Kontrola mliekovej úžitkovosti - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa

Výsledky KÚ mlieka za norm. dojnú periódu prepočítané na 3.laktáciu
   
Rok : Plemeno :

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky